Available courses

Matemàtiques adaptades per a alumnes ACI. LES PRIMERES ACTIVITATS ESTAN PENSADES PER UNA ALUMNA AMB UNA DISCAPACITAT AGUDA QUE TÉ EL NIVELL D'APRENENTATGE DE 1ER DE DICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

Introducció a la comptabilitat a l'empresa i al seu estudi financer, així com les formes d'inversió i finançament de l'empresa. Visió PIMES.
El Pla d'empresa

Materials, textos i exercicis d'economia i organització d'empreses de 1er de batxillerat
Curs de temes relacionats amb la matèria d'economia de 1er de batxillerat
Programacions i materials de la materia
Materials de Matemàtiques
Materials i programacions del Departament
Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs
Materials i programacions de l'Àrea
Materials i programacions de l'àrea de Música
Materials i programacions de Llengües Estrangeres
Materials del departament de llengües
Fotografia Matemàtica

Curs de l'optativa d'informàtica de 1r. ESO