Curs de temes relacionats amb la matèria d'economia de 1er de batxillerat