Introducció a la comptabilitat a l'empresa i al seu estudi financer, així com les formes d'inversió i finançament de l'empresa. Visió PIMES.
El Pla d'empresa