Matemàtiques adaptades per a alumnes ACI. LES PRIMERES ACTIVITATS ESTAN PENSADES PER UNA ALUMNA AMB UNA DISCAPACITAT AGUDA QUE TÉ EL NIVELL D'APRENENTATGE DE 1ER DE DICLE INICIAL DE PRIMÀRIA